Loading Events
This event has passed.

Filantropi och fundraising i Sverige – inspiration för Norge? (webinar)

 

Detta webinar riktar sig i första hand till norska icke-vinst­drivande organisationer (universitet och högskolor, ideella organisationer och kultursektorn) och går igenom utvecklingen av filantropi och fundraising med fokus på stora donationer i Sverige under de senaste 25 åren. Under den här tiden har det hänt mycket inom området:

  • De flesta universiteten har idag dedikerade avdelningar som arbetar med donationsfrämjande aktiviteter (”fundraising”) – primärt större donationer och i mindre utsträckning bredare insamling bland alumner.
  • De flesta större insamlingsorganisationer har idag en person som arbetar specifikt med stora gåvor.
  • Flera museer arbetar med filantropiska donationer som ett komplement till offentligt stöd.

 

Parallellt med detta har också intresset för filantropi ökat, och många nya familjestiftelser har skapats som ett verktyg för att engagera sig filantropiskt.

 

Webinariet ger en introduktion till hur filantropi har utvecklats i Sverige och hur icke-vinstdrivande organisationer arbetar strukturerat med ”fundraising”, i synnerhet med större donationer. Vi kommer ge exempel från universitet, ideella organisationer och kultursektorn. Vi avslutar med en kortare diskussion i vilken utsträckning Norge och Sverige kan inspireras och lära sig av varandra.

 

Webinariet leds av Inger Stern och Johan Wennström. Du kan läsa mer om deras bakgrunder nedanför. Webinariet kommer ske Fredagen 17 April kl. 14.00-15.00 CET. Det kommer hållas genom mötesverktyget Zoom. En länk med teknisk information, deltagarlista och inbjudan till mötet skickas till deltagarna i god tid innan samtalet.

 

Pris och anmälan
Deltagande är kostnadsfritt för personer från icke-vinstdrivande organisationer i Norge. Priset för övriga deltagare är NOK 1500.

 

Observera att antalet platser är begränsade.

Om du har frågor kring webinariet, kontakta Henric Södergren på 070 730 78 20 eller henric.sodergren@brakeley.se.

 

Webinariet leds av

Inger Stern (Partner / Senior konsult) har varit aktiv i Brakeley sedan 2016. Mellan 2003 och 2015 var Inger Stern verksam som fundraisingchef på Linköpings universitet. Hon var ansvarig för att starta upp universitetets fundraisingenhet och ledde två stycken fundraisingkampanjer. Som Brakeleykonsult har Inger hjälpt olika klienter starta igång och lyckas med sitt fundraisingarbete. Ett av hennes större uppdrag på senare tid är att hjälpa WWF med ett initiativ som syftar till att samla in pengar till Östersjön.

Johan Wennström (VD) har hjälpt nordiska universitet i Sverige, Finland och Norge att starta och utveckla alumniprogram i slutet av 90-talet och början av 2000-talet (till exempel Oslo universitet och NHH). Han började arbeta för Brakeley i 2005 och blev VD för Brakeley Nordic i 2010. Inom den rollen har han hjälpt klienter i olika sektorer. Ett av hans större uppdrag på senare år har varit att stötta ett privat konstmuseum (Grafikens Hus) och dess fundraisingkampanj, vars mål är att samla in pengar till en ny museilokal.