Vad är Brakeley Nordic Network?

Vi anordnar rundabordssamtal där en mindre grupp diskuterar erfarenheter och utmaningar framöver med fokus på fundraising. De organisationer som är med i Brakeley Nordic Network får skicka en deltagare kostnadsfritt på de rundabordssamtal som Brakeley anordnar.

Brakeley kan också anordna andra aktiviteter under året dit vi bjuder in de som är med i Brakeley Nordic Network. Vi har som ambition att anordna minst fyra aktiviteter under året (varav minst tre rundabordssamtal) och strävar efter att involvera åtminstone en av våra internationella konsulter i en av dessa aktiviteter. Observera att det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller vid anmälan. Man kan inte räkna med plats vid varje tillfälle men ifall man får reservplats innebär det förtur på nästa event.

Hur blir min organisation medlem i Brakeley Nordic Network?

  • Organisationer som beställt vårt löpande stöd 2020 blir också automatiskt medlemmar i Brakeley Nordic Network. Det löpande stödet är ett kraftigt rabatterat paket med stöd och tjänster som vi erbjuder till organisationer som vill utveckla sin fundraisingverksamhet. Det löpande stödet innebär att din organisation får regelbundet återkommande avstämningsmöten med en av våra konsulter samt tillgång till en stödlinje för att stämma av utmanande frågor.  Priserna går från 6000 kr ex moms för 2020 (4800 kr ex moms för Giva Sverige-medlemmar). Kontakta Henric Södergren för mer information på 070-7307820 eller henric.sodergren@brakeley.se.
  • Även aktiva uppdragsgivare kommer automatiskt med i Brakeley Nordic Network.

Medlemmar i Brakeley Nordic Network 2020

Aarhus Universitetssjukhus

Arcada

Barnekreftforeningen

Blomsterfonden

Cancer- och Allergifonden

Grafikens Hus

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Konstuniversitetet i Helsingfors

Linköpings stadsmission

Linköpings universitet

Malmö universitet

Mentor

Mind

Naturskyddsföreningen

RFSU

Raoul Wallenberginstitutet

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Sting

Världsnaturfonden WWF

Åbo Akademi